Exempel på organisationer som är ljus och salt i samhället mot äktenskapsbrott och otukt

En global kris - som den ofrälsta världen välkomnat

https://www.sexualholocaust.org/

End Sexual Exploitation

https://endsexualexploitation.org/ 

Exempel på organisationer som är ljus och salt i samhället för integriteten för män, kvinnor och ofödda människor

I New York, Kanada är abortion lagligt till och med födseln

https://www.liveaction.org/

Livsval - för ett Sverige där ingen önskar abort

https://www.livsval.org/


Bibeln: Audio och Text (Klicka på bild för länk och välj bok)

Presentationer som visar på Ordets bevarande och trovärdighet, King James Version (KJV), Reformations Bibeln (RB), som är KJV på svenska.

Inspiration: The Original Autographs Only?

Emulating Christ's Attitude Towards Scripture

"Bibeln: En felaktig grundtext" i 5 delar

Predikningar

Predikan: Ljuset lyser i mörkret - Altar and Incense


Predikan: Inför Jesu återkomst - Vetlanda Friförsamling

Predikan: Sista tiden, så som på Noas tid - Vetlanda Friförsamling

Bibel-studie resurser 

Reformations-bibeln online

https://bibelonline.se/bibel.php


Svenska reformations-sällskapet

http://www.bibel.se/


e-sword

https://www.e-sword.net/ 


Skapelse-lära resurser. Bibeln säger tydligt världen var hel och väldigt god i begynnelsen, samt att människan är Guds avbild.
Makro-evolution är en teori. Endast mikro-devolution/adaption inom arter är observerbart.
Skapelselära kan förklara vår omgivning och är en trovärdig världsbild.

Genesis Sverige

https://genesis.nu/ 

Excellent serie om skapelselära av Göran Schmidt i 20 delar. Genesis har även podcast m.m.

Creation Ministries International

https://creation.com/

Underbar dokumentär om skapelse-lära, med många mindre videos även.

Böcker inom Biblisk Tro och Vetenskap

Genetic Entrophy

Författare: John Sanford, Forskare, Genetiker, Kristen.

https://www.geneticentropy.org/ 

 

Författare: Mats Selander, Apologetiker, Politiker och Människorätt-saktivist.

Boken kan erhållas från Apologia

Boken kan erhållas från Apologia

Författare: Ola Hössjer, Professor, Matematiker och Kristen.

Boken kan erhållas från

Akademibokhandeln