Exempel på organisationer som är ljus och salt i samhället mot prostitution och otukt

En global kris - som den ofrälsta världen välkomnat

https://www.sexualholocaust.org/

End Sexual Exploitation

https://endsexualexploitation.org/ 

Talita

https://talita.se/

Exempel på organisationer som är ljus och salt i samhället för de oföddas rättigheter

I New York, Kanada är abortion lagligt till och med födseln

https://www.liveaction.org/

Kristna Värdepartiet

https://www.kristnavardepartiet.se/


Livsval - för ett Sverige där ingen önskar abort

https://www.livsval.org/


Bibeln: Audio och Text (Klicka på bild för länk och välj bok)

Predikningar

Predikan: Ljuset lyser i mörkret - Altar and Incense


Predikan: Inför Jesu återkomst - Vetlanda Friförsamling

Predikan: Sista tiden, så som på Noas tid - Vetlanda Friförsamling

Presentationer som visar på Ordets bevarande och trovärdighet, King James Version (KJV), Reformations Bibeln (RB), som är KJV på svenska.

Inspiration: The Original Autographs Only?

Emulating Christ's Attitude Towards Scripture

"Bibeln: En felaktig grundtext" i 5 delar

Bibel-studie resurser 

Reformations-bibeln online

https://bibelonline.se/bibel.php


Svenska reformations-sällskapet

http://www.bibel.se/


e-sword

https://www.e-sword.net/ 


Skapelse-lära resurser. Bibeln säger tydligt världen var hel och väldigt god i begynnelsen, samt att människan är Guds avbild.
Makro-evolution är en teori. Endast mikro-devolution/adaption inom arter är observerbart.
Skapelselära kan förklara vår omgivning och är en trovärdig världsbild.

Genesis Sverige

https://genesis.nu/ 

Excellent serie om skapelselära av Göran Schmidt i 20 delar. Genesis har även podcast m.m.

Creation Ministries International

https://creation.com/

Underbar dokumentär om skapelse-lära, med många mindre videos även.

Answers In Genesis

https://answersingenesis.org/

Dr James Tour

https://jesusandscience.org/

Böcker inom Biblisk Tro och Vetenskap

Genetic Entrophy

Författare: John Sanford, Forskare, Genetiker, Kristen.

https://www.geneticentropy.org/ 

 

Författare: Mats Selander, Apologetiker, Politiker och Människorätt-saktivist.

Boken kan erhållas från Apologia

Boken kan erhållas från Apologia

Författare: Ola Hössjer, Professor, Matematiker och Kristen.

Boken kan erhållas från

Akademibokhandeln