Välkommen till vår gemenskap -
Vi har gudstjänst, bön, sång och bibelstudie, samt ibland filmvisning, varannan vecka, då vi bjuder på mat och fika.

Nästa möte:
Söndag 05.12.2021 kl. 11:00-13:00

Allekyrkan möte, då vi medverkar i mötet och döper en broder till Herren, dopförkunnare Jan-Erik. Sång, predikan av Paul Grönberg, tal och nattvard då vi medverkar även.
( Tiden uppdateras omgående om ändring här, kontrollera gärna dagen innan.
Ring gärna om ni behöver hjälp med färdskjuts.
Sms/ring gärna innan om vi inte redan vet att ni troligen är med. Men kom ändå om ni inte hunnit föranmäla er.
Välkomna ! )

Plats: Allekyrkan Malmgatan 26 77731 Smedjebacken

Ordningsetikett: Sunt förnuft. Vänlighet och lyhördhet för andra deltagare och mötesledarna. Så god hygien och klädsel ni har (men kom hellre i vardagliga-,arbets- eller trasiga-kläder än inte alls, jämför Jakob 2:1-5).
På våra samlingar får man ej vara berusad/bakfull (Ef. 5:18), om det leder till osympatiskt/egoistiskt beteende. Man får ej heller svära eller missbruka Guds namn (3 budordet 2 Mos. 20:7), vilket även betyder som kristna att leva efter vår tro och inte vara hycklare.
Alla är vi dock kämpande syndare, som ska ha fördragsamhet och hjälpa varandra att bli fri från olika laster och bli mer lik Kristus.

Man är lika välkommen att vara med ändå, även om man inte vill ta nattvard när församlingen tar det.
Om man tar nattvarden, så måste man enligt bibeln rannsaka sig själv innan. Att man omvänt sig till frälsning, till tro på evangeliet. Att man vill ha rent samvete mot Herren och våra nästa, att man vill bekänna sina synder för Herren, som renar oss från all orättfärdighet (1 John 1:5-2:3, Jak. 5:16). Samt att man tar nattvard med största vördnad för att vår Herre Jesus Kristus betalat våran syndskuld, gjort oss fria, och välkomnat oss till himmelen (1 Kor. 11, Mark. 14:22-25). 

Vi är en bibel-troende församling, som vill se människor frälsta och döpta till evigt liv, genom vår Messias och befriare Jesus Kristus.

John 3:16-17

16 Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 17 För Gud sände inte sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.


Efesierbrevet 2:4-10

Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

1 Thessalonikerbrevet 4:13-18

13 Men jag vill inte, syskon, att ni ska vara okunniga angående dem som har somnat in, för att ni inte ska sörja som de andra, som inte har något hopp. 14 För om vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska också Gud föra fram dem som har somnat in i Jesus tillsammans med honom. 15 För detta säger vi er med ett Herrens ord, att vi som lever och är kvar till Herrens återkomst, inte alls ska komma före dem som har somnat in. 16 För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren.18 Trösta därför varandra med dessa ord.

RV214
Rom-8-38001
john-16-7-2
john-14-1-3
MATT112830
psalms-51-10-2
titus-3-5
romans-8-27
romans-8-31-3
2-corinthians-3-17
all-new
1491158843_fdfae774bc_o