Kortare skrift och tal från evangelister, genom även länkar, kortare videos, artiklar, traktat


Blog - Humbleness 

https://faithinbibleandscience.wordpress.com/2020/10/25/humbleness/ (Engelska, man kan google översätta till svenska, med viss urskiljning för möjliga några ords felöversättning)


Respektfull och kärleksfull förklaring av Regnbågens egentliga betydelse som Guds förbund, att kristna bör ta tillbaka denna symbol för renlärig kristendom, att Guds Ord vill att människor tar ansvar inom alla Guds bud för oss människor.

Att finna sitt värde och identitet i frälsningen given av Kristus främst, oavsett kroppsanatomi (John 3:16, 2 Kor. 5:17).

Att Gud är helig, och han bryr sig om individer, även de som samhället har försummat, vilseledt och glömt (Matt 25:31-45).

Regnbågen står för att Gud kan ge hopp och återlösa gott från vilket negativt eller destruktivt förflutet som helst - Gud kommer i slutändan att skapa en himmelsk skapelse, och han vill att du ska vara en del av den, tillgänglig för alla som tar emot frälsning genom tro på Jesus (Upp. boken 21, 22).

Regnbågen representerar att Gud dömer synden - Gud dömde den gamla världen med vatten, förutom Arken och Noahs familj - Gud kommer att döma denna värld med eld, förutom den frälsta församlingen (2 Peter 3).


Likt Noah innan floden så är kristus församling idag kallad till att predika evangeliet och att arbeta emot synder av alla slag, att vara salt och ljus (Matt. 13-16) i världen för att förhindra ondska och förfall - anpassar sig kristna och församlingar sig till denna värld istället till Guds Ord, så förlorar vi vår kraft och blir medskyldiga till vår omgivnings förfall. Kristna bör så tala hela Guds sanning, att vinna så många som möjligt till frälsning:
2 Korinthierbrevet 2:17

17Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.


Regnbågen står för Ödmjukhet till Guds Ord, samt tacksamhet till Gud, att han helar individer och världen.
Regnbågen representerar lydnad till Guds bud, renhet, helighet, oskuld och äkta kärlek och sanning.


Bibeln beskriver i allmänhet att i relationer ska man tjäna osjälviskt varandra och främlingar såsom man skulle tjäna Herren.

Guds Ord säger vidare att män har det yttersta ansvaret som andliga pastorer, förkunnare av ordet samt ledare inom församlingen (1 Tim. 2:8-15, 3; 1 Cor. 14:33-35, 1 Petrus 3:7), att vara goda herdar. Det är huvudsakligen män som ska ta det yttersta ansvaret som pastorer samt äldsten för församlingar, även om ibland kvinnor får rädda församlingen när män inte tar sitt ansvar de fått av Herren. Mannen och kvinnan har lika värde inför Gud (Matt. 22:30, Gal. 3:28), men vi har olika roller inom församlingen - kvinnor kan t.ex. leda kvinnor och barn i församlingen, men att ta auktoritet över mannen är emot Guds ord (beskrivet även i denna artikel). Församlingen liknas ju vid Kristi brud (Upp. boken 21). Även Ruth och Ester kan liknas som förebilder för kyrkan kännetecknande lojalitet och mod att agera rätt i den tid församlingen lever i, även när omständigheter är svåra.

Guds Ord beskriver vidare  att mannen ska ta yttersta ansvaret för en Gudsfruktig familj: mannen ska främst lyda Kristus samt älska sin hustru; kvinnan ska främst lyda Kristus samt lyda och respektera sin man; barnen ska främst lyda Kristus samt hedra och lyda sina föräldrar (Efesierbrevet 5, 6).

Går man ifrån denna ordning för kärnfamilj, församling även samhälle leder det oordning, dysfunktion och förstörelse.
Likt Adam's svek och brist av ansvar i begynnelsen, har dessvärre många män inom kristendomen och i samhället missbrukat sitt ansvar: vilket har skadat kvinnor, barn, individer, familjer, församlingar och samhällen.

Bibeln säger vidare tydligt att sexualitet fysiskt och i tanken är endast menat mellan en biologisk anatomisk man och kvinna i ett troget äktenskap. Utanför äktenskapet förmanar/beordrar Bibeln avhållsamhet från sexualitet, för att skydda individers oskuld och mentala hälsa. Samhällets sexuella och identitets revolution har orsakat ofattbar skada för individer och familjer.

Så som det var på Noas tid skall det vara vid Jesu återkomst

Angående penning-begäret som finns i kyrkan idag - Kristofer Aspen. Läs även 1 Tim. 5:17-18, 6:10, 1 Kor. 9:1-14 etc., att självklart har en arbetare rätt till sin lön.

En global kris - som den ofrälsta världen välkomnat

https://www.sexualholocaust.org/

End Sexual Exploitation

https://endsexualexploitation.org/ 

Should christians watch profane movies?  - Grace Bible Baptist Church

Traktat ifrån Jack Chick som pdf (från denna länk

Blog - The Love of Money is the root of all evil (under writing)

https://faithinbibleandscience.wordpress.com/2021/05/29/the-love-of-money-is-the-root-of-all-evil/  

Exempel på organisationer som är ljus och salt i samhället för de fattiga och de minsta

https://www.fralsningsarmen.se/

https://www.fmsfound.org/,
Letter From John Sanford (at right) to Christians.

Exempel på organisationer som är ljus och salt i samhället för män, kvinnor och deras ofödda

I New York, Kanada är abortion lagligt till och med födseln

https://www.liveaction.org/

Livsval - för ett Sverige där ingen önskar abort

https://www.livsval.org/


Bibeln: Audio och Text (Klicka på bild för länk och välj bok)

Undervisande och gudfruktig media

Lärorika mini radio-tal om Bibel-studie av, som har många program om olika ämnen. - Derek Prince

Gratis motsvarighet till Netflix - Kristna dokumentärer och underhållning som kan nås via TV, surfbräda (via Appar), samt internet. Sätt att undvika världens orättrådiga media.

Var god lyssna på hela denna episod för att förstå varför. Detta är en kärleksfull förklaring.

Presentationer som visar på Ordets bevarande och trovärdighet, King James Version (KJV), Reformations Bibeln (RB), som är KJV på svenska.

Inspiration: The Original Autographs Only?

Emulating Christ's Attitude Towards Scripture

"Bibeln: En felaktig grundtext" i 5 delar

Predikningar

Predikan: En uppmaning till evangelisation - Altar and Incense


Predikan: Inför Jesu återkomst - Vetlanda Friförsamling

Predikan: Sista tiden, så som på Noas tid - Vetlanda Friförsamling

Bibel-studie resurser 

Reformations-bibeln online

https://bibelonline.se/bibel.php


Svenska reformations-sällskapet

http://www.bibel.se/


e-sword

https://www.e-sword.net/ 


Skapelse-lära resurser. Bibeln säger tydligt världen var hel och väldigt god i begynnelsen, samt att människan är Guds avbild.
Makro-evolution är en teori. Endast mikro-devolution/adaption inom arter är observerbart.
Skapelselära kan förklara vår omgivning och är en trovärdig världsbild.

Genesis Sverige

https://genesis.nu/ 

Excellent serie om skapelselära av Göran Schmidt i 20 delar. Genesis har även podcast m.m.

Bibel Sajten

https://gardeborn.se/

 

Creation Ministries International

https://creation.com/

Underbar dokumentär om skapelse-lära, med många mindre videos även.

Skapade Gud universum ? Anordnat av Genesis &
Skandinaviska Teologiska Högskolan
https://www.teol.se/kreationism/  

Böcker inom Biblisk Tro och Vetenskap

Genetic Entrophy

Författare: John Sanford, Forskare, Genetiker, Kristen.

https://www.geneticentropy.org/ 

 

Boken kan erhållas från Semnos bokförlag

Boken kan erhållas från Apologia

Boken kan erhållas från

Akademibokhandeln

Boken kan erhållas från Apologia

Böcker inom Teologi, samt Samhälle och Kyrkan

Boken kan erhållas från Adlibris


Boken kan erhållas från

Biblicum


Boken kan erhållas från Pilgrim media