Efesesierbrevet 5:8-19

8 För ni var förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra såsom ljusets barn. 9 För Andens frukt består i all godhet och rättfärdighet och sanning. 10 Pröva vad som är behagligt för Herren. 11 Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar, utan tillrättavisa dem i stället. 12 För vad de gör i hemlighet är till och med skamligt att tala om. 13 Men allt detta blir uppenbarat när det avslöjas av ljuset, för allt det som blivit uppenbarat är ljus. 14 Därför säger han: Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus ge dig ljus. 15 Se därför noga till hur ni vandrar, inte som ovisa utan som visa, 16 ta väl vara på tiden, för dagarna är onda. 17 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. 18 Och drick er inte berusade av vin, det leder till ett dåligt levnadssätt, utan låt er uppfyllas av Anden. 19 Tala till varandra i psalmer och lovsånger och andliga sånger, och sjung och spela för Herren i ert hjärta, 20 och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.

Christina Imsen

Sounds Like Reign

Peaceful Harp - Lydia Weaver Haywood 

Orchestral Worship and Praise to our Lord - Amade String Orchestra

I Love You Lord - Maranatha Instrumental

Hymns of Heaven and Gods Peace - Our Daily Bread

Pingst Sverige

Psalmboken

Sång & Gitarr av Psalmer - Psalmprojektet

Glädjespridarna - Smebackskyrkan (http://www.gladjespridarna.se/)

Scripture in Song - The Maranatha Singers