Efesesierbrevet 5:8-19

8 För ni var förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra såsom ljusets barn. 9 För Andens frukt består i all godhet och rättfärdighet och sanning. 10 Pröva vad som är behagligt för Herren. 11 Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar, utan tillrättavisa dem i stället. 12 För vad de gör i hemlighet är till och med skamligt att tala om. 13 Men allt detta blir uppenbarat när det avslöjas av ljuset, för allt det som blivit uppenbarat är ljus. 14 Därför säger han: Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus ge dig ljus. 15 Se därför noga till hur ni vandrar, inte som ovisa utan som visa, 16 ta väl vara på tiden, för dagarna är onda. 17 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. 18 Och drick er inte berusade av vin, det leder till ett dåligt levnadssätt, utan låt er uppfyllas av Anden. 19 Tala till varandra i psalmer och lovsånger och andliga sånger, och sjung och spela för Herren i ert hjärta, 20 och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.

Orchestral Worship and Praise to our Lord - Amade String Orchestra

Christina Imsen

Diverse församlingar

Sounds Like Reign

Rosemary Siemens - Bring back the hymns

Peaceful Harp - Lydia Weaver Haywood 

Imaginations Light - Kevin Kern

I Love You Lord - Maranatha Instrumental

Pingst Sverige

Psalmboken

Our Daily Bread

Kaleb Brasse

Faith Baptist Church

Scripture in Song - The Maranatha Singers