Bibeln: Audio och Text (Klicka på bild för länk och välj bok)

Det är dokumenterat i 1 Moseboken, Bibelns början, att Gud skapade världen mycket god och de första människorna, Adam och Eva, för omkring 6000 år sedan. En värld utan död, smärta eller lidande. Tyvärr lurade Satan, Adam och Eva, för att välja döden framför livet. Därefter förändrades världen markant. Det var många av Adam & Evas ättlingar som åkallade Herrens namn till frälsning. Men senare, kring 4300 år sedan när hela mänskligheten föll mycket djupt i synd och deras tankar var bara onda ständigt, med krigföring och mycket annan ondska, sådan att Gud ångrade att han skapat mänskligheten och blev bedrövad i sitt hjärta, så att Gud lät världen dömas av en omfattande vatten-översvämning. Endast Noa och hans familj fann nåd, de enda som var villiga att gå ombord på arken för att undkomma Guds dom, och de räddades för att återfylla jorden tillsammans med de olika djurtyper som fanns på arken. (Se www.genesis.nu/i/video m.m. för logisk förklaring ifrån observerbar vetenskap).

Men människorna fortsatte att synda och bedröva Gud i sitt hjärta, men han älskade sin skapelse och hans avbild, människor, så mycket, att det fanns en lösning för att läka världen och rädda syndare till evigt liv.

För ungefär 2000 år sedan manifesterades Gud i denna värld. Tillhandahållde en tillflykt från och förlåtelse av synder när Jesus offrade sitt liv, som en lösen för många. Herren har gett oss frälsning i sin son och sin uttryckliga bild Jesus Kristus vår Messias, för att tro på honom är det enda sättet för någon människa att räddas för evigt liv. Det finns en annan dom som kommer, elden och helvetet beredda för Satan och hans änglar och för syndare som inte omvänder sig. När Jesus återvänder kommer hela världen att återställas och fullkomlig salighet kommer att vara för alla som trott på honom. Det kommer att bli en ny himmel och jord att bo, vilket är paradiset.


062416Isaiah263-none
psalm-34-14
philippians-4-5
1-thessalonians-5-11
titus-2-14-2
titus-3-5
Titus.3.7
john-16-24-2
fbcf6ffad038ba1f735dd575516c04c0
ES2xrG4U0AEzDkv
proverbs-18-12
83b73c79614bdadf4bcb6191e0072a7b
gV4rPF
837198647cdcd1456f7ea7aa14d4b01d
81985-Pictures+of+bible+quotes+popul